Ojo Lali Sangkan Paraning Dumadi

Ojo Lali Sangkan Paraning Dumadi ngunu kuwi dakwah paling efektif seng di ajarkan kaliyan kanjeng Sinuhun Kalijaga, inggih punika penjabaranipun.

Wayangku iki jenenge wayang Innalillahi Wa Inna Ilaihi Roji’un, nanging yen ngene iki wong Jawa ora mudheng.

Sak lajengipun Sunan Kalijaga musyawarah kaliyan Sunan Bonang dan Sunan Drajad
Sunan Drajad ngendhikan: Nuwun sewu Dimas Kalijaga, punika wayang Innalillahi Wa Inna Ilaihi Roji’un yen wong Jawa ora mudheng?

Supayane wong Jawa isa mudheng tak jenengi “Aja Lali Sangkan Paraning Dumadi”.

Sak Lajengeipun Sunan Bonang Ngendikan :

Lha ben uwong ki ora lali karo sangkan paraning dumadi, tak gaweke tembang MACAPAT

Tembang MACAPAT ki apa?
Ben uwong isa slamet kudu isa maca barang papat.

Barang papat kuwi apa?
Kancane nyawa sing medhun nang donya, manggon ing raga. Sing nang sisih tengen arane malaikat 2 jenenge Malaikat Hafadhoh, sing manggon nang sisih kiwa arane iblis 2 jenenge Jin Korin

Ngene iki wong Jawa ya ra mudheng.
Pramila punika iki tak jenengi sedulur papat lima pancer
Yen masalah pancer iki, yen awake dewe ora ngerti isa dadi perkara. Amarga ing wayah pancer iki merlokake samubarang, nggunakake kekuwatan sing tengen isa, nganggo kekuwatan sing kiwa uga isa.

Kayata, wong lanang kang nembe nandhang wuyung marang wong wadhon, arep nggunakake kekuwatan sing tengen iso, carane pasa 3 dina sing diwaca Ya Rohman Ya Rohim
Sesuk mesti wong wadhone ngomong “I love you”

Nggunakake kekuwatan sing kiwa uga isa, carane puasa ngebleng 3 dina sing diwaca sun amantek aji, ajiku si jaran goyang tak goyang tengahe latar sak wangsulipun, Ya padha-padha isa. Dadi padha-padha kelakone.

Dadi yen kyai sing tirakate kuwat ya padhang, dukun sing ora tau adus yen tirakate kuat ya padhang. Dadi padha-padha padhange, paribasane nggoleki pitik ilang takon kyai ya ketemu, takon dukun sing ra tau adus ya ketemu. Mung bedhane… sing siji (tengen) kaya padhange lampu, sing sijine (kiwa) kaya padange omah kobong. Nggoleki pitik bengi-bengi nggawa lampu senter ya ketemu, nggawa blarak sing di gendel di obong ya ketemu. Lampune senter wutuh, blarake kobong entek.

Ya wis yen ngono Dimas Kalijaga, kanti kawitan iki tak gaweke meneh tembang :

MAKUMAMBANG
Maksute medhune nyawa nang alam donya kanti di kapati utowo di pitoni kanti waosan Qur’an lan solawat. MASKUMAMBANG kuwi bayi ingkan ngambang ingkan tumurune nyawa nang alam donya kuwi mlebu nang ragane ibu seng akhire dadi bayi, mengko yen wes lahir tembange jenenge MIJIL

MIJIL
Tegese bocah lahir miwit cilik kuwi rupa lanang rupa wedhok. yen lanang wedhus 2, yen wedok wedhus 1 di akeqohi di sahadahke ning Gusti ALLOH. Sakwuse MIJIL tembange KINANTI

KINANTI
Bocah cilik kuwi kudu di Kanti Kanti ahklaq nggo cekelan agama, Mulakne kaya NU gawe TPA, TPQ, Roudhotu Atfal iku kanggo nerima kinanti iku. Kinanti cilik- cilik kok ora di ajar akhlak, ora dikanti agama mengko ndak mleset. Amarga bocah cilik mau bakale mlebu tembang SINOM

SINOM
Bocah cilik bakal dadi Enom. Bocah yen Enom ndablek, angel diwulang. sebab kuwi tembang sinom kudu di gondeli sakdurunge malbu tembang ASMORODONO

ASMORODONO
Bocah yen atine wis moso Amorodono mosone taman asmara, wis wiwit “jatuh cinta”, ora isa diajari. Amergo jarene wong seng katekan moso asmorodono tai kucing wae jarene rasa coklat. Sak wuse asmorodono siap siap masuk ke tembang GAMBUH

GAMBUH
Mosone tempuk bocah lanang lan bocah wadhon mbangun omah-omah. Wayae rabi mbangun maghligai rumah tangga banjur kuwi tembange DANDANG GULA

DANDANG GULA
Dandang kuwi pahit, Gula kuwi legi, maksute yen entuk bojo pinter golek duwit, uripe rukun adem ayem kuwi entuk’e legi kaya gulo. Nanging yen entuk bojo kok gaweane ning tayuban, anane ning ngramal togel, bali2 ngaplok, kuwi entuk’e pahit kaya dandang. Dadi masa ki manunso wis bisa ngrasakne pahit legine urip. Banjur diteruske tembang DURMO

DURMO
Moso wayahe darmakne raja brana, ilmu, khoirun nass anfa’uhum linnas. Bakti marang sak podo podo manungso, mitururi kabecikan senajan mung sak huruf. Banjur di teruske tembang PANGKUR

PANGKUR
Menungsa ngerti-ngerti mungkur soko donya, Paramila yen wayae ndang mungkur golek dalan sing bener, mlebu masjid, nggolek ulama’, sregep ngaji nandur kabecikan  sak durunge kesusul tembang MEGATRUH

MEGATRUH
Megat – Ruh mongso copote raga karo sukmane. Paling keri tembange PUCUNG

PUCUNG
Menungsa yen wis di pocong terus di lebokke nang lawang ciut, ra enek jendole mujur ngalor madep ngulon, urip ijen ning jero alam kubur. Mula menungso di jenengi BUYUT kuwi tegese siap2 mlebu lawang ciut. Yen wis mlebu lawang ciut ketemu karo Malaikat Munkar Nakir….

Yen lali karo SANGKAN PARANING DUMADI nalika di takoni malaikat loro ra isa mangsuli, yo Innalillahi wa inna ilaihi roji’un….

Pramilo meniko kanjeng Sunan Kalijogo, manungso urip ning alam dunyo kuwi bakal ngelakoni wolu tingkatan :

  • Anak : opo opo di anakke, senajan ra duwe duwet mesti di golekke ben anak kecukupan
  • Bapak : Sebutan kanggo manungso yen wes duweni anak
  • Mbah : nek wes di celok si mbah, berarti kuwi sisa urip tinggal sak jangkah
  • Buyut : Siap siap melbu lawang ciut (alam kubur)
  • Canggah : Nek mongso uripe amal ibadahe ora cukup menungso bakal di canggah (di gantung)
  • Gantung Siwur : di gantung nganti di sikso di udeg ning jero neroko
  • Udeg – Udeg : banjur kuwi di udeg udeg enek neroko nganti bosok
  • Gedebog Bosok : nek wes bosok kuwi tandane dusone resik bar di umbah ndek neroko, banjur menungso kuwi nek selamet di entas soko neroko di lebokke marang suwargane Gusti Alloh, nanging yen uripe ra duwe iman, sak lawase bakal dadi gedebog bosok neng jero neroko, Inna Lillahi Wainna Ilahi Roji’un

2 thoughts on “Ojo Lali Sangkan Paraning Dumadi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
Butuh Informasi?
Admin MPs
Assalamu'alaikum
Ada yang bisa di bantu?